Zentiva Group, a.s.


Klíčová slova: OrgPlus Enterprise, organizační management, organizační schémata

Skupina Zentiva zaměstnává v 17 zemích střední a výcodní Evropy téměř 6 000 zaměstnanců.

Pro usnanění práce s informacemi a zlepšení podpory řízení se skupina rozhodla nasadit softwarové řešení OrgPlus Enterprise americké společnosti HumanConcepts. Implementaci celého řešení zajišťovala společnosat MMI, s.r.o. Organizační a personální data celé skupiny Zentiva jsou pořizována a udržována v podnikovém informačním systému SAP HR a následně jsou vizualizována a zpřístupňována online všem pracovníkům skupiny.

„Dělat správná rozhodnutí o pracovnících a jejich organizačním zařazení v době častých změn a v globálním prostředíje pro naši skupinu nesmírně důležité. Nelze se spoléhat jen na intuici a dobrý odhad. Vzhledem k vysokýmnákladům na pracovní sílu a k závažným podnikatelským dopadům každého rozhodnutí je potřeba pracovat sespolehlivými ověřenými fakty,“ říká Romana Bryndová, ředitelka lidských zdrojů Expertního centra společnosti Zentiva Group, a.s.

Příběh úspěchu: Dobře viditelná rozhodnutí (TOP forum, 1/2010)

Získané ocenění: Mezinárodní ocenění Ventana Research 2010 Leadership Awards Ventana_Research_2010_Leadership_Awards_Winner_s