UniCredit Bank Czech Republic, a.s.


Klíčová slova: HR plus, Výkonnost a odměňování, Hodnocení a rozvoj

UniCredit Bank Czech Republic a.s. je silnou a rychle se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky i privátní klientelu.

Pro efektivní podporu procesu řízení výkonnosti a rozvoje všech 2 000 pracovníků banky se stalo nutností zavést online nástroje, které umožní kontrolu nad celým procesem a zajistí jeho transparentnost pro zaměstnance. UniCredit Bank Czech Republic a.s. si ke spolupráci zvolila společnost MMI, s.r.o., která postavila řešení na svém robustním, osvědčeném řešení online portálu HR plus. Během úvodní implementace bylo řešení HR plus nastaveno podle požadavků v souladu s metodikou banky a první kolo hodnocení všech pracovníků skupiny proběhlo podle plánu v dubnu 2012. Online aplikace HR plus je poskytována jako služba.

„Přesto, že naše HR procesy jsou z velké většiny automatizovány, nebyli jsme s řešením, které nám pro hodnocení zaměstnanců nabízel náš vlastní HRIS, spokojeni. Pro manažery a zaměstnance nebyl modul hodnocení přehledný a nedokázali se v něm pohybovat intuitivně. Pro HR zas byly potíže s flexibilitou reportů, dostupnosti historických dat a propojením do navazujícího odměňování. HR plus splnilo tato naše očekávání. S potěšením vzpomínám na poslední prezentaci výsledků hodnocení za uplynulý rok vedení banky – byli jsme on-line připojeni do HR plus, prezentovali jsme souhrnná čísla a pouhými několika kliky jsme byli schopni zodpovědět jakýkoliv detailní dotaz manažerů, byť se týkal i např. váhy cílů u jednotlivého zaměstnance. Manažeři byli viditelně mile překvapeni systémovým řešením celé věci a HR se stalo partnerem, který poskytuje důvěryhodná data. Nyní se pustíme do zautomatizování procesu rozhodování o mzdě a odměnách, který na hodnocení bezprostředně navazuje, což bude velkou pomocí pro manažery. A zaměstnanci? Jejich hodnocení, rozvojové potřeby a všechny související závěry z diskuzí jsou pro ně transparentně evidovány a kdykoliv dostupné. A naši lidé mají rádi, když jsou věci jednoduché a jasné.“

Jana Riebová, UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Director Human Resources Division