Synthos S.A.


Klíčová slova: OrgPlus Enterprise, vizualizace organizačních a personálních dat, organizační management, organizační schémata

Synthos S.A.je jeden z největších výrobců chemických surovin v Polsku s významnou pozicí na Evropském trhu a dceřinnou společností Synthos Kralupy a.s..

Synthos nasadil ve spolupráci s MMI, s.r.o. softwarové řešení OrgPlus Enterprise americké společnosti HumanConcepts. Důležitá organizační a personální data celé skupiny Synthos S.A., pořizovaná a spravovaná v podnikovém informačním systému, jsou vizualizována a dostupná online všem 2 500 pracovníkům dceřinných společností v jasné a přehledné formě. Software OrgPlus Enterprise nahradil předchozí řešení založené na OrgPlus Professional. Nové centrální řešení umožní zjednodušit a zautomatizovat celý proces vizualizace organizačních a personálních dat, sofistikované řízení přístupů na základě rolí zajistí bezpečný přístup k citlivým informacím.