Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.


Klíčová slova: HR portál, HR plus, Výkonnost a odměňování, Hodnocení a rozvoj, Vzdělávání a školení

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. zabezpečuje svými službami, poskytovanými 800 členým personálem, území vymezené Vltavou a Sázavou od hranic Východočeského a Jihočeského kraje až ku Praze.

Ve smyslu vize rozvoje pracovníků „od výkonu k managementu péče o pacienta“ vedení nemocnice došlo k přesvědčení, že nedostatek nástrojů brzdí další rozvoj lidí a organizace. Implementace online HR portálu, založeného na osvědčeném řešení HR plus společnosti MMI, s.r.o., měla v první fázi 3 klíčové cíle:

  • zpřístupnit manažerům a zaměstnancům personální údaje formou Karty pracovníka,
  • převést často používané žádanky různých typů do elektronické podoby a
  • nahradit „papírové“ každoměsíční zpracování a schvalování výkonnostních odměn elektronickým online zpracováním.

Po předání těchto aplikací do provozu bylo v druhé fázi řešení rozšířeno o evidenci vzdělávání a v krátkém čase byl dán do provozu i proces sebehodnocení a hodnocení pracovníků. K zavedeným online aplikacím HR plus přistupují téměř všichni pracovníci nemocnice od lékařů a sester až po technický personál. Každému jsou bezpečně a spolehlivě k dispozici veškeré potřebné informace a aplikace v neomezeném režimu 24/7.  Díky tomu, že HR plus dokáže využívat personální údaje spravované jiným systémem, zavedení portálu umožnilo ponechat stávající mzdový a personální software beze změny.