Marks and Spencer Czech Republic, a.s.


Klíčová slova: HR plus, unifikace HR dat z více zemí, korporátní prostředí, vícejazyčné prostředí

Marks and Spencer Czech Republic, a.s., prodejní řetězec, jehož  první prodejna v České republice byla otevřena 15.10.1996 v centru Prahy v nákupní galerii Myslbek a aktuálně má v ČR 19 prodejen.

Naše řešení založení na HR plus bylo implementováno jako primární HR informační systém pro potřebu regionu CEE. Hlavním požadavkem řešení byla unifikace HR dat ze všech 7 zemí střední a východní Evropy, kde prodejní řetězec působí. Po nahrání kmenových dat ze všech zemí byl systém nastaven tak, aby fungoval jako vícejazyčné korporátní prostředí, umožňující pracovníkům centrály využívat průřezově všechna data v systému a zajišťující pracovníkům z jednotlivých zemí možnost bezpečné práce s dílčími „národními“ daty .