Česká pojišťovna a.s.


Klíčová slova: OrgPlus Enterprise, SAP HR, datový interface, vizualizace organizačních dat

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou s více než 180letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 zůstává největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.

Česká pojišťovna a.s. si na základě předchozího ověřovacího provozu zvolila pro vizualizaci HR dat o celé organizaci a všech pracovnících osvědčené serverové řešení OrgPlus Enterprise společnosti HumanConcepts. MMI, s.r.o. implementovala řešení podle požadavků zákazníka. HR data jsou ukládána a spravována pomocí podnikového systému SAP a do prostředí Orgplus Enterprise se dostávají přes zákaznický datový interface.