Přehledně


Ano, jste tady dobře!

U nás najdete HR software, který vám pomůže uspořit čas a náklady při sdílení a zpracování informací obvykle spojených s HR činnostmi a procesy v každé organizaci. Namísto komplikované údržby excelových tabulek a spousty zbytečných emailů můžete sdílet informace online se všemi kolegy, manažery a ostatními zaměstnanci.

 

Správa kmenových údajů o organizaci a lidech

Správa kmenových záznamů pracovníků, pracovních míst, pracovních zařazení a organizačních útvarů vám poskytne mnohem širší možnosti pro řízení organizace, než běžná personalistika. Záznamy jsou ukládány tak, aby vypovídaly o minulosti, přítomnosti i budoucnosti stavu řízení lidských zdrojů ve vaší organizaci. Všechny záznamy zároveň mohou být bezpečně přístupné také manažerům i ostatním zaměstnancům.

 

Talent Management – řízení talentu

Řízení talentu slouží k podpoře vašich dosažení podnikatelských cílů. Řízení talentu zajišťuje bezpečný přístup HR business partnerů, manažerů i všech zaměstnanců k informacím, které se týkají „měkkých“ prvků práce s lidmi. Podpoří vaši strategii usnadněním komunikace a spolupráce napříč celou organizací od sestavení inventáře a modelů kompetencí až po nastavení profesního růstu a rozvoje jednotlivých pracovníků.

 

Workforce Management – řízení pracovní síly

Řízení pracovní síly jsou moduly pro hospodaření s pracovní silou v organizaci. Soustřeďují se na významné „tvrdé“ finanční a logistické prvky práce s lidmi, jako jsou docházka, plánování směn, počty, náklady, rozpočty, plány, ukazatele. Je to důležité zvláště v organizacích, kde přímé osobní náklady tvoří významnou část rozpočtu organizace.

 

Chci se zeptat
+420 602 570 507
Chci více informací
Stažení dokumentů
Chci se poradit
Bezplatná konzultace požadavků