HR plus Enterprise


HR PROCESY POD KONTROLOU

Řešení, které usnadňuje zvládnutí HR procesů, přináší úspory rutinní administrativní práce, zjednodušuje spolupráci v rámci celé organizace a  podporuje lepší uplatnění potenciálu pracovníků. Díky výkonné datové pumpě může pracovat nad daty z vašeho mzdového či personálního software. Podrobnosti o řešení na stránkách produktu HR plus.

 

Dostupnost a bezpečné sdílení HR informací

Překonejte tradiční přístup k HR administrativní práci a zbavte se zátěže udržování excelových tabulek a zpracovávání emailů. Sjednoťte HR informace a HR procesy do webové aplikace a získáte možnost soustředit se více na řešení požadavků organizace i jednotlivců. Vaši linioví manažeři a zaměstnanci získají snadný a bezpečný přístup k HR informacím a organizace dostane HR procesy pod kontrolu.

Základní funkce

HR plus je vybaven silnou infrastrukturou, která z něj dělá výkonný a pružný nástroj. Jeho koncepce zaručuje možnost přizpůsobení specifickým potřebám a ochranu investic při růstu organizace. K základním funkcím tvořícím infrastrukturu patří samaobslužný přístup manažerů a zaměstnanců, řízení přístupu podle rolí, schvalovací workflow, notifikace, datová pumpa, výstupy do excelu a modul správy systému.

Rozšiřující moduly

HR plus je modulární řešení, připravené tak, aby si každý zákazník mohl zvolit výchozí i cílovou konfiguraci. Všechny moduly čerpají jednotné databáze kmenových údajů a využívají jednotných nástrojů pro jejich správu. Správy veškerých informací o lidech a organizaci lze libovolně rozšířit o docházku s plánování směn, nábor a výběr, hodnocení a rozvoj, motivaci a odměňování, plánování nástupců, organizaci vzdělávání a mnoho dalších modulů pro usnadnění personální práce.

Optimální provozní podmínky

HR plus je webové řešení vhodné pro provoz v cloudu. Provoz v cloudu uspoří náklady na pořízení a provoz potřebné IT infrastruktury, stejně jako práci vašich podnikových informatiků. Vše co potřebují uživatelé v celé organizaci je internernetový prohlížeč.

Chci se zeptat
+420 602 570 507
Chci více informací
Stažení dokumentů
Chci se poradit
Bezplatná konzultace požadavků