OrgPlus


ORGANIZAČNÍ SCHÉMATA

Nástroj pro tvorbu vizualizaci organizačních struktur, pro plánování a rozhodování

orgplus

OrgPlus Premium

OrgPlus je celosvětově rozšířený standard pro vizualizaci organizačních struktur. OrgPlus využívá 400 z Fortune 500 společností jako inteligentní nástroj ke snadnému a rychlému vytváření organizačních schémat profesionálního vzhledu. OrgPlus je integrován s aplikacemi Microsoft Office a umí publikovat organizační schémata v řadě formátů zobrazitelných na webu.

OrgPlus pomáhá malým organizacím udržet organizační schémata aktuální a velkým organizacím umožňuje, aby byly lépe připraveny na plánování a provádění organizačních změn. Více informací získáte na stránkách OrgPlus.

 

Rychlost a snadnost použití

Práce s programem OrgPlus nevyžaduje žádné znalosti z oblasti počítačové grafiky. Snadné ovládání zjednoduší tvorbu nového organizačního schématu i úpravy již existujícího.

Vstupní data, importy

Hlavní předností je možnost zpracování dat i z vašich datových zdrojů, např. z jednoduché excelové tabulky nebo přímo z vašeho personálního či mzdového software.

Formátování a úpravy

Ke snadnému formátování je k dispozici řada nástrojů s rozsáhlými možnostmi. K dispozici  je i velké množství stylů schémat i jednotlivých objektů. S údaji v boxech lze pracovat i pomocí vzorců. Například definovat součty nákladů za zaměstnance v útvaru, počty zaměstnanců nebo jejich přepočtené stavy.

Obrázky a výstupy

Jednotlivé objekty mohou obsahovat kromě textových polí také grafické obrázky, jako třeba fotografie. Ty lze importovat z formátů .BMP, .PCX, .TIF a .WMF. Celý dokument je možno také uložit v podobě grafického souboru uvedených formátů.