Profil


Společnost MMI je od roku 1993 dodavatelem aplikací řízení lidských zdrojů pro střední a velké organizace. Umožňuje svým zákazníkům zvyšovat produktivitu HR procesů automatizací těchto procesů a propojením informací a lidí. Produktivita HR procesů znamená snadnější zpracování a lepší dostupnost informací pro informovaná rozhodnutí a tím také dosahování výjimečných výsledků prostřednictvím lidí.

Naše řešení

MMI řešení zahrnuje správu životního cyklu informací o lidech a organizaci. Rozsáhlá sada aplikací pro oblasti řízení talentu a řízení pracovní síly je postavena na osvědčené centrální správě údajů o organizaci a lidech. Dostupnost aplikací a dat přes robustní HR portál, standardně vybavený infrastrukturou pro workflow, notifikaci a administraci, umožňuje spolehlivý a bezpečný přístup nejen pro HR specialisty, ale zejména pro liniové manažery, členy vedení organizace a všechny pracovníky organizace.

Naše krédo

Lidé a informace rozhodují o úspěchu.

Naše poslání

Naším posláním je umožňovat zákazníkům, středním a velkým organizacím, zvyšovat produktivitu HR procesů.

Náš přístup

Chceme být firmou, která poskytuje zákazníkovi nejlepší řešení v oboru. Při realizaci každé zakázky usilujeme o propojení znalostí procesu konkrétního zákazníka s našimi specifickými technickými a projektovými zkušenostmi. To nám dává šanci uskutečňovat naše poslání.

Jsme profesionálové. Pečujeme o svůj odborný růst, držíme slovo a platíme svým dodavatelům. Totéž dovedeme ocenit u svých partnerů a zákazníků.

Chci se zeptat
+420 602 570 507
Chci více informací
Stažení dokumentů
Chci se poradit
Bezplatná konzultace požadavků