O nás


Společnost MMI je od roku 1993 dodavatelem aplikací řízení lidských zdrojů pro střední a velké organizace. Umožňuje svým zákazníkům zvyšovat produktivitu HR procesů automatizací těchto procesů a propojením informací a lidí. Produktivita HR procesů znamená snadnější zpracování a lepší dostupnost informací pro informovaná rozhodnutí a tím také dosahování výjimečných výsledků prostřednictvím lidí.

MMI řešení zahrnuje správu životního cyklu informací o lidech a organizaci. Rozsáhlá sada aplikací pro oblasti řízení talentu a řízení pracovní síly je postavena na osvědčené centrální správě údajů o organizaci a lidech. Dostupnost aplikací a dat online přes robustní HR portál, standardně vybavený infrastrukturou pro workflow, notifikaci a administraci, umožňuje spolehlivý a bezpečný přístup nejen pro HR specialisty, ale zejména pro liniové manažery, členy vedení organizace a všechny pracovníky organizace.