HumanConcepts Suite


PODPORA AGILNÍ ORGANIZACE

Řešení HumanConcepts Suite společnosti SABA používá mnoho největších organizací světa. Umožňuje firmám lépe řídit organizační změny včetně zvyšování a snižování počtu zaměstnanců a reorganizace.

humanconcepts-suite

HumanConcepts Siute

Vizualizace

Základem efektivního řízení organizačních změn je porozumění souvislostem. Naše řešení, založené na grafickém znázornění a určené pro analýzu, umožňuje zobrazovat a sdílet aktuální organizační diagramy a dosáhnout tak lepšího pochopení struktury organizace. Poskytuje rovněž argumenty pro rozhodování.

Plánování

Naše řešení pro plánování a modelování nabízí nástroje pro tvorbu a vyhodnocování scénářů optimalizace organizační struktury při průběžném plánování využití pracovní síly, reorganizaci a významných událostech, jako jsou fúze a akvizice.

Transformace

Naše řešení jsou vhodná pro rozsáhlou transformaci, pomohou zvýšit flexibilitu společnosti zkrácením doby, snížením nákladů a rizika kontinuálního nebo jednorázového propouštění zaměstnanců pomocí správy a automatizace procesů založených na nejlepší praxi.